Ngân hàng Bản Việt

  • Trụ sở chính: 112-118 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
  • Số điện thoại: 1800 555 599
  • Số Fax: 086 263 8668
  • Website: www.vietcapitalbank.com.vn
  • Email: 1800555599@vietcapitalbank.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code: VCBCVNVX

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại các tỉnh thành