Mạng lưới chi nhánh ngân hàng VIET CAPITAL BANK Long An

Ngân hàng Bản Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Long An. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tân An 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất VIET CAPITAL BANK Long An


  • Thành Phố Tân An
  • CN Long An

    23 - 25B Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Long An