Chi nhánh VIET CAPITAL BANK Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Bản Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tầu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIET CAPITAL BANK Bà Rịa - Vũng Tàu


  • Thành Phố Vũng Tầu
  • CN Vũng Tàu

    20G2 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Bà Rịa - Vũng Tàu