Chi nhánh VIET CAPITAL BANK Bình Thuận

Ngân hàng Bản Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bình Thuận. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Thiết 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIET CAPITAL BANK Bình Thuận


  • Thành Phố Phan Thiết
  • CN Phan Thiết

    252 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Bình Thuận