Chi nhánh VIET CAPITAL BANK Cà Mau

Ngân hàng Bản Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Cà Mau. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Cà Mau 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIET CAPITAL BANK Cà Mau


  • Thành Phố Cà Mau
  • CN Cà Mau

    71 - 73 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Cà Mau