Chi nhánh VIET CAPITAL BANK Đà Nẵng

Ngân hàng Bản Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Đà Nẵng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Hải Châu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIET CAPITAL BANK Đà Nẵng


  • Quận Hải Châu
  • CN Đà Nẵng

    386 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Đà Nẵng