Chi nhánh VIET CAPITAL BANK Tây Ninh

Ngân hàng Bản Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Tây Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Tây Ninh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIET CAPITAL BANK Tây Ninh


  • Thị Xã Tây Ninh
  • CN Tây Ninh

    A11, KP Thương Mại, Đại lộ 30/04, KP1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Tây Ninh