Chi nhánh VIET CAPITAL BANK Khánh Hòa

Ngân hàng Bản Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIET CAPITAL BANK Khánh Hòa


  • Thành Phố Nha Trang
  • CN Nha Trang

    14 Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Khánh Hòa